<

Regulamin

Zwroty

Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 (Dz.U. z dnia 31 marca 2000 roku), Klient ma prawo do rezygnacji z zakupu, bez podania przyczyn, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia produktu.

  1. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest poprawne wypełnienie formularza i przesłania go na wskazany adres e-mail zwroty@adres.pl. W informacji zwrotnej Klient otrzyma numer zwrotu, którym należy oznaczyć paczkę ze zwracanym produktem.
  2. Przesyłki nieoznaczone numerem zwrotu nie będą przez Sprzedawcę przyjmowane, podobnie jak przesyłki, których zawartość nie jest kompletna i zgodna z przedmiotem sprzedaży.
  3. Zwrotowi nie podlegają produkty, które są uszkodzone mechanicznie, nagrania video i audio, oprogramowanie komputerowe zapisane na nośnikach, jeśli zostało naruszone oryginalne opakowane, produkt lub usługa, jeżeli została ona wykonana według indywidualnego zamówienia Klienta, materiały eksploatacyjne i nośniki oraz produkty, które są niekompletne i posiadają zniszczone opakowanie.
  4. Przesyłki wysyłane na koszt Sprzedawcy nie będą przyjmowane.
  5. Klient zobowiązany jest do dostarczenia wskazanego w formularzu produktu w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania numeru zwrotu. Niedostarczenie przez Klienta zwracanego produktu w terminie 7 dni powoduje wycofanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
  6. Pieniądze za dokonany zwrot zostaną przelewane na wskazane w formularzu zgłoszeniowym konto bankowe. Zwrot pieniędzy następuje po odesłaniu przez Klienta podpisanej kopii faktury korygującej na adres sprzedawcy:
SZYBKI KONTAKT
 
VISION ONE Sp. z o.o.
Al. Wolności 22, budynek B, lokal 12
42-200 Częstochowa
tel. +48 667 905 050
Sklep internetowy obsługiwany przez system inKontrahent - www.inkontrahent.pl